Platform Duurzaam Rijnmond

Nieuws

Platform Duurzaam Rijnmond start LinkedIn groep.

15-02-2017
Het Platform Duurzaam Rijnmond is een coalitie van vooraanstaande bedrijven ...
Lees meer »

Grote belangstelling voor Green Deal Interregionale Samenwerking.

09-02-2017
Om de economie in de Regio Rijnmond duurzaam te versterken en doelstellingen ...
Lees meer »

Bekijk alles »

Agenda

11-04-2017 10:00
Start Vakbeurs MAINTENANCE NEXT 2017 (VB170411) Lees meer »

14-04-2017 10:00
PDR project- en samenwerkingbijeenkomst (PB170414) Lees meer »

Bekijk alles »

Partners

Heeft u interesse om betrokken te zijn bij het 'Platform Duurzaam Rijnmond', vraag dan hier informatie aan!

LinkedIn groep

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze LinkedIn groep:

Platform Duurzaam Rijnmond

Aanmelden voor de nieuwsbrief


Volg ons op socialmedia

linkedin

Platform Duurzaam Rijnmond 

Platform Duurzaam Rijnmond biedt directeuren, managers en bestuurders met MVO ambitie een podium om:

 • kennis en ervaring te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten.
 • deel uit te maken van een groeiend beslissersnetwerk.
 • deel te nemen aan bijeenkomsten op directie- en managementniveau.
 • verbindingen te leggen en zaken in de Regio Rijnmond te doen.
 • gastheer te zijn van één of meer kennis- en netwerkbijeenkomsten.
 • pitches en presentaties te verzorgen tijdens de bijeenkomsten.
 • diensten en producten tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomsten te promoten.
 • kennis en visie te delen bij het oplossen van MVO vraagstukken.
 • deel te nemen aan koploperprojecten en samenwerkingverbanden
 • deel te nemen aan de Green Deal voor regionale samenwerking.

Voor informatie over deelname aan het Platform Duurzaam Rijnmond kunt u een email sturen naar secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Koploperbijeenkomsten:

Het Platform Duurzaam Rijnmond (PDR) zoekt kansen om de economie duurzaam te versterken.
Het organiseert koploperbijeenkomsten waar nieuwe ideeën en initiatieven worden besproken en projecten en samenwerkingsverbanden worden gestart.

Partner, sponsor of donateur: 

Om van het Platform Duurzaam Rijnmond een succes te maken, ondernemers met MVO ambitie te ondersteunen en MVO vraagstukken op te lossen hebben wij de steun nodig van partners, sponsors en donateurs.
Heeft u belangstelling om aan het Platform Duurzaam Rijnmond deel te nemen, of de stichting als donateur te ondersteunen. Stuur dan een email met uw kontaktgegevens naar:
secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

MVO Koploperprojecten 

Koploperprojecten, Green Deals en samenwerkingovereenkomsten:


Bij de MVO Koploperprojecten werkt het kennisplatform, samen met ervaren MVO koplopers en leveranciers van duurzame diensten en producten, aan:

 • Het ondersteunen van ondernemers in het MKB met MVO ambitie.
 • Het oplossen van MVO vraagstukken.
 • Het promoten van duurzame diensten en producten.
 • Het organiseren van bijeenkomsten, projecten en campagnes.

MVO Koplopersprojecten en samenwerkingsverbanden: 

Koplopers uit (top)sectoren werken samen met vertegenwoordigers van overheidinstanties (o.a. gemeenten), kennis- en onderwijsinstellingen en belangenorganisaties aan het duurzaam versterken van de regio.
De volgende projecten, campagnes en samenwerkingen zijn gestart of in voorbereiding:

 • Promotiecampagne 'Rijnmond gaat voor Duurzaam' (o.a. Agri & Food, Energie & Industrie, Bouw & Infra en Transport & Logistiek).
 • Convenant regionale samenwerking bedrijfsleven, overheid, onderwijs en belangenorganisaties (Green Deal).
 • Regionaal Duurzaamheidcentrum Rijnmond (centrum voor duurzaam ondernemen in de Regio Rijnmond).
 • Stimuleringsprogramma duurzame mobiliteit in de Regio Rijnmond.
 • Energiebesparingprogramma MKB.
 • Circulaire Economie (van afval naar grondstof).
 • Duurzaam Inkopen en Aanbesteden.
 • Duurzaam Bouwen en Verbouwen.
 • Duurzame Inzetbaarheid (werkgelegenheidsproject).
 • Duurzaam Ondernemen. 
 • Duurzaam Beleggen en Investeren.
 • Klimaat of Stimuleringfonds.
 • Prestatieladder (registratie MVO koplopers). 

 Projectondersteuning:Het Platform Duurzaam Rijnmond verbindt kennis en ervaring met jong en ondernemend en bouwt hiervoor aan een netwerk van (oud) ondernemers, (vervroegd gepensioneerde) managers, bestuurders en specialisten. Ook gaat het Platform Duurzaam Rijnmond het MKB ondersteunen bij het verkrijgen van financiële middelen (investeerders, subsidies, fondsen, crowdfunding, sponsoring).